Voorwoord door Burgemeester Freddy Sarens

(ter gelegenheid van de uitgifte der boeken : “kerkelijke registers”)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek dat je nu hebt opengeslagen is de weergave van het monnikenwerk dat Stanny Van Grasdorff al heeft voltooid en geruime tijd te consulteren is op het internet.

Terecht zegt hij dat de kerkelijke registers en aansluitend de registers van de burgerlijke stand cultureel erfgoed zijn en de stille lijn vormen tussen geboorte en dood.

Op zoek gaan naar zijn eigen verleden, zijn wortels, is een drang die iedere mens, vroeg of  laat, toch wel eens bekruipt. Van waar kom ik vandaan?

Wie waren mijn verre voorouders? Woonden zij in deze streek of  kwamen ze van elders? Zijn er directe banden te vinden tussen de geschiedenis van mijn familie en de grote historische gebeurtenissen als daar zijn de wereldoorlogen, de Boerenkrijg, de Franse of de Spaanse bezetting… ?

Veel boeiende vragen.

Sint-Amands heeft het geluk de oude kerkelijke registers nog te bezitten. Ze zijn tamelijk goed bewaard gebleven maar er is al veel tekst onleesbaar geworden door de tand des tijd. Gelukkig is Stanny Van Grasdorff zo een dertigtal jaren geleden begonnen met het bewerken van de originele teksten.

                                   Voorbeeld doopregister : klik hier                              Voorbeeld begraafregister : klik hier

                                                                          

                                                                                 Voorbeeld huwelijksregister : klik hier

 

Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de originele teksten van omstreeks 1615 tot 1798 nog beschikbaar zijn en bewaard voor de toekomst.

In dit boek ( in 8 verschillende boekdelen) werd de bewerking van de kerkelijke registers en aansluitend de registers van de burgerlijke stand nu samengevoegd in één familierepertorium. Je vindt er dus volledige families, vader, moeder en eventueel de afstammelingen. Bij de doopsels zijn de peter en de meter toegevoegd, bij de huwelijken kun je de namen van de getuigen terug vinden.

De auteur heeft de Latijnse tekst omgezet naar verstaanbaar Nederlands.

Door de uitgave van dit werk kunnen nu ook de niet-PC-gebruikers genieten van dit ontzettend complexe en tijdrovende opzoekingwerk.

Ik ben er van overtuigd dat heel wat lezers bijzonder aangename momenten zullen beleven bij het doorsnuffelen van dit prachtige werk. Wij danken de heer Stanny Van Grasdorff dan ook van harte voor de gedrevenheid en nauwkeurigheid waarmee hij dit werk verricht.

Hij levert een merkwaardige bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van onze gemeente en van de talloze families.

Wij drukken de hoop uit dat dit boek geen eindpunt zal zijn maar een stimulans om verder te onderzoeken, te schrijven , te publiceren in boekvorm of op het internet op zijn website http://www.stanny-van-grasdorff.be/webdesign/index.html

 

Freddy Sarens

Burgemeester

Burgemeester Freddy Sarens

Terug naar eerste blad