Pastoors, priesters en kapellanen vanaf 1615

 

 

Michael Van Assche,  priester, Geboren te Sint-Amands op 25 september 1802 als zoon van Joannes Baptist, koster, (° St-Amands 18.11.1772 en er + 02.02.1843) en van Maria Anna Judoca Collier (° St-Amands 23.06.1774 en er + 14.01.1848).Michael Van Assche overlijdt te Sint-Amands op 24 september 1838 in de wijk B nr 24 (is kerkstraat 24, telling 1846/1856). Was onderpastoor in Liezele.

 

Guilielmus Van De Velde.Geboren in Boechout 13-12-1814 en overleden te Sint Amands 12-06-1888. Gewijd te Mechelen 19-09-1840. Prof. aan het Seminarie te Hoogstraten 01-10-1840.Onderpastoor te Puurs op 14-09-1841. Pastoor te Sint Amands op 22-09-1859.Zoon van Cornelius,  overleden te Edegem, en van Joanna Catharina Verbist,  overleden te St-Amands 12.12.1860.Zijn neef,  Cornelius De Weerdt,  58 jaar en koopman,  afkomstig van Antwerpen,  is getuige bij de + aangifte op 12-06-1888.

 

Petrus Edwardus Van Droogenbroeck,  ° St-Amands 11-03-1836 en + Rotselaar 23-12-1891 als zoon van Petrus Joannes (° Mariekerke 22.02.1768 + St-Amands 20.01.1838) en van Joanna Francisca Jacobs (° St-Amands 11.10.1770 en er + 26.06.1844). Priester gewijd te Mechelen 17-12-1864. Onderpastoor te Borgt (Grimbergen) op 13-01-1865.Onderpastoor te Bornem 16-01-1871. Pastoor te Rotselaar op 25-09-1886.

Zijn jongere broer Petrus Emmanuel (° St-Amands 23-01-1841) was gehuwd met mijn groot-tante (zuster van mijn grootvader),  Rosalia Josepha Van Grasdorff (waarvan nog afstamming te St-Amands,  mevrouw Jeanne Van Droogenbroeck (+) weduwe De Keersmaecker (+).Zijn oudere broer Joannes Amandus (° St-Amands 17-01-1835) was letterkundige en ambtenaar,  schreef vele boeken onder de aliasnaam "Jan Ferguut".

 

Petrus Willem Adriaenssens,  geboren te Wervik 01-11-1835 en overleden te Sint-Amands 31-03-1907.Zoon van Petrus,  overleden te St-Niklaas, en van Octavie Nathalie Bossaert,  ° Wervik 29.12.1809 en overleden te Sint-Amands 26.04.1894

Gewijd tot priester in 1859. Was onderpastoor van St-Willibrordus te Antwerpen 1860. Pastoor te Sint-Amands in 1888.

 

Joannes Alfonsus Heymans,  priester,  geboren te Sint-Amands op 11 mei 1872 als zoon van Johannes Amandus Heymans (° St.Amands op 26 mei 1835 en er overleden op 8 februari 1906) en van Maria Catharina Van Ranst (° St.Amands op 25 juli 1834 en er overleden op 5 mei 1905). Priester gewijd te Mechelen op 19 september 1896.

Leraar aan het Sint-Gumaruscollege in Lier op 18 april 1896.Werd leraar godsdienst in de Staatsnormaalschool in Lier van 25 april 1910 tot 30 april 1935.Schielijk overleden te Lier op 13 april 1937.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdon Alfons Jacobs ° Sint Amands 08-10-1889 en + Boom 26-06-1933.Gewijd te Mechelen op 24-04-1914. Leraar aan het O.L.Vrouw-College in Tienen op 19-04-1916.Leraar aan het O.L.Vrouw-College te Boom op 15-09-1921. (broer van Odilon Gustaaf  Jacobs)

 

Odilon Gustaaf Jacobs ° Sint Amands 19-10-1891 (°akte 61 om 2 uur, op de Laerendries nummer 167) en overleden te Aalst op 01-12-1972.Zoon van Gedeon Jacobs,  smid en tapper,  geboren te Baasrode 17-11-1845 + St-Amands 07.04.1903, en van Marie Désirie De Saeger,  geboren  te  Baasrode 19-10-1850 en + Sint-Amands 16.05.1936 (hadden te Sint-Amands 14 kinderen).

Gewijd te Mechelen op 18-09-1915. Leraar aan het St-Pieterskollege te Ukkel op 19-09-1915 en aan de St-Paulusnormaalschool te Ukkel op 01-10-1920.Werd rector aan de Sint Thomasnormaalscholen te Brussel in September 1922 tot juli 1959.Schreef het levensverhaal van priester Edward Poppe.

 

 

Petrus Josephus De Smet,  Kanunnik,  Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren en leraar aan het Klein Seminarie te Mechelen.Geboren te Sint Amands op 07-02-1870 om 21.30 uur in de Jodenstraat (°akte 9),  als zoon van Joannes Benedictus,  landmeter (° St-Amands 16.12.1823 en + Merchtem 01.07.1898),  en van Emelia Verheyden,  (geboren te Bornem 01.11.1823 + St-Amands 01.05.1881).

Vestigde zich te Mechelen op 27-06-1899 waar hij op 19-07-1933 overleed.Begraven te Sint Amands.

 

Felix Joannes De Vos,  geboren te St-Amands op 01-02-1886 (°akte 5, om 1 uur, in de Borgstraat nummer 53) als zoon van Henricus De Vos, veldwachter,  geboren te St-Amands,  en van Rosalia Maria Francisca Hemelaer,  geboren te Oppuurs.Gewijd op 23-04-1911.Achtereenvolgens leraar aan het O.L.V.college te Boom,  onderpastoor te Helmet (Brussel) en pastoor te Oppuurs van 18-06-1938 tot aan zijn dood op 24-04-1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joannes Constantinus De Vos, priester,  ° te Sint-Amands 28-10-1889 (°akte 64, om 1 uur, in de Borgstraat nummer 56) als zoon van Henricus (veldwachter 1853-1932) en van Rosalie Hemelaer (1857-1926), en is broer van Felix Joannes en Gérard.

Joannes Constantinus woont in de Borgstraat 56 wanneer hij vertrekt naar Anderlecht op 26 februari 1916 en wordt hier uitgeschreven op 03 maart 1916 . Daar wordt hij leraar aan het O.L.Vrouwinstituut van Kuregem.(telling 1911/1920, boek 3, blad 58)

Hij komt terug naar Sint-Amands op 09 juli 1938 van Sint-Jans-Molenbeek waar hij onderpastoor is geweest van Sint-Jan-Baptist.Zijn adres is nu Romain Steppestraat nr 42 en hij wordt onderpastoor.(telling 1931/1940, boek 3, blad 53).

Joannes Constantinus overlijdt schielijk tijdens de mis in de kerk van Sint-Amands op 06 december 1950.

 

Gerardus Franciscus De Vos, geboren te Sint-Amands op 08 augustus 1894 om 5 uur (°akte 59) in de Borgstraat nummer 54. Broer van Felix Joannes en van Joannes Constantinus, beiden waren priester (zie hier boven). Maakte de oorlog 1914/1918 mee als soldaat/brigadier in het 4de vervoerkorps, stamnummer  honderdtweeenzestig-3325. Als priester uitgeweken naar Amerika op 23 oktober 1920, Sint-Martinsville in Louisiana

 

Alfons-Emiel De Boeck,  geboren te Sint Amands op 14-05-1880 in de Kerkstraat nummer 22, als zoon en vijfde kind uit een rij van negen, van Benedictus Marinus,  onderwijzer te Oppuurs en geboren te Steenhuffel, en van Maria Catharina De Wachter, geboren te Puurs..Alfons-Emiel  De Boeck overlijdt in Bruusel op 22 -11-1930.

Lagere school te St-Amands.Gaat studeren aan het Klein Seminarie te Mechelen van 1892 tot 27.09.1900.Van af 28.09.1900 tot 1904 student aan het Groot Seminarie te Mechelen.Priester gewijd op 28.05.1904 te Mechelen.Wordt leraar aan het Klein Seminarie in Hoogstraten van 17.09.1904 tot 29.04.1909. Wordt onderpastoor in Brussel van de parochie St-Catharina van 30.04.1909 tot 25.02.1928..Een broer, Egidius, 1875-1944 wordt Bisschop van Nieuw-Antwerpen (Lisala). Een andere broer, Achiel 1882-1938 wordt Scheuttist. Nog een broer, Jules, wordt ook Scheuttist in Congo 1891-1981. Een zuster, Clara 1886-1953, wordt missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria in de Filippijnen.Een andere zuster, Maria, wordt medestichtster van “De Standaard” en gaat in 1937 naar het klooster.Tijdens de 1ste wereldoorlog, 1914-1918, is Alfons-Emiel aalmoezenier van de Belgische vluchtelingen te Sheffield in Engeland.Was op 02.07.1929 ere-kanunnik van het Sint-Romboutskapittel te Mechelen.

Zijn oom, Alfons De Wachter, ° Puurs 10.04.1855 + Mechelen 16.11.1932 was hulpbisschop van Mechelen.

 

 

 

 

 

 

 

Joannes (Jan) Arthur Hallez,  geboren te Sint-Amands op 4 juni 1881 (°akte 37) om 23 uur in de Botermelkstraat.Overleden te Antwerpen 20 juli 1948 (priester-dichter),  als zoon van Petrus Franciscus (Sooi) ° St-Amands 05.08.1847 en er + 12.04.1913 en van Maria Melania Ceurvelt ° St-Amands 10.02.1849 en er + 15.01.1907.

Priester gewijd te Mechelen op 22 april 1906.Was reeds op 3 april 1906 leraar geworden aan het Sint Jozefcollege te Aarschot.    

Hij diende als aalmoezenier aan het Ijzerfront tijdens de oorlog 1914-1918. Op 10 oktober 1919 werd hij onderpastoor in Sint Willebrordus te Antwerpen.

Op 19 april 1933 werd hij aalmoezenier in het Stuyvenberggasthuis te Antwerpen en op 24 april 1946 rektor van de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria in Antwerpen.

In 1938 schreef hij het boek "Bijdrage tot de geschiedenis van Sint-Amands-op-de-Schelde".Zijn oudere broer Denis was eveneens priester.

 

Denis Louis (Dionisius Ludovicus) Hallez, broer van Jan Hallez, priester, geboren te Sint Amands op 18 juni 1874 om 3 uur (°akte 40) in de Botermelkstraat nummer 65,  als zoon van Petrus Franciscus en van Maria Melania Ceurvelt.Denis Hallez is overleden te Brussel op 21-12-1921.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Famaey, (Willem Frans Jozef), priester, ° Sint-Amands 23.10.1912 en + 23.07.1981.Zoon van  Zjef  (Josephus Ludovicus) ° St-Amands 28.04.1874 en er + 16.08.1947 en van Maria Ludovica Raes ° Hingene 06.07.1883 en + St-Amands 23.10.1972.

 

Maurits Bellon,  priester,  geboren te Sint-Amands op 23-01-1912 als zoon van Carolus Franciscus ° Oppuurs 01.03.1880 + St-Amands 12.04.1953 en van Joanna Maria De Koster ° St-Amands 18.06.1881 en er + 20.09.1944

.Als milicien-brancardier overleden te Sint-Andries-Brugge op 27-05-1940 om 23 uur, begraven op het militair kerkhof van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken in de omgeving van Loppem (graf nummer 27),  amper één jaar na zijn priesterwijding.Dodelijk gewond te Maldegem-Clyte door schotwonden van een mitrailleur (1914/1918).Had nog drie broers die ook soldaat waren.

Woonde in de Hekkestraat te Sint-Amands.

De abdij van Zevenkerken is een Benedictijnenabdij in Sint-Andries bij Brugge.De huidige abdij van Zevenkerken ligt in een bos en landstrook die zich uitstrekt van Loppem naar Beisbroek genaampt "De Roompot" (nota : Karel De Flou, pag.784).De abdijkerk werd gebouwd tussen 1899 en 1900.De huidige abdij werd gesticht in 1901 door Mgr.Van Caloen met de bedoeling jonge monniken te rekruteren,  te vormen en naar Brazilë te zenden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de abdij een eerste maal door de Duitsers opgeëist.Er werd toen een Kriegslazaret voor gekwetste Duitse soldaten van het ijzerfront en de streek rond Ieper opgericht.Vanaf de mobilisatie vóór de Tweede Wereldoorlog werd de abdij gevraagd om 500 bedden ter beschikking te stellen van de Nationale Landsverdediging om er een bijgevoegd krijgshospitaal - H.M. 33 - in te richten.In 1940 werden er ongeveer 900 gekwetsten verzorgd.Het werd ontruimd op 12 augustus 1940.Gedurende die tragische periode stierven er 72 Belgische gekwetsten, enkele Duitsers en twee burgers.Heden rusten er nog 26 op het kerkhof.De anderen werden opgegraven en overgebracht naar de begraafplaats van hun woonplaats (nota : Eddy Dubruqué, Vlaamse Stam 2007, nummer 4).

 

Maurits Famaey (Maurits Leonard Elodie), priester-missionaris, in 1937 ingetreden bij de Orde der Jezuieten,  geboren te St-Amands 23.10.1919 en overleden 08.04.2005.Zoon van Zjef  (Josephus Ludovicus) ° St-Amands 28.04.1874 en er + 16.08.1947 en van Maria Ludovica Raes ° Hingene 06.07.1883 en + St-Amands 23.10.1972 en broer van priester Willy Famaey.Hij loopt college te Boom en Mechelen. Wordt missionaris met voorkeur India,  maar hij blijft in België.Vanaf 1952 leraar aan het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel waar hij les geeft in Nederlands,  Latijn,  Grieks en Godsdienst. Leraar vreemdelingenpastor.Organist en hield van muziek.

Had de leiding van het koor in de St-Pieterskerk en in de St-Annakapel,  waar hij 3à 4 missen las met homilie.

Hij maakte ook bewerkingen van de gezangen en schreef ze uit voor onervaren organisten.Al dit werk heeft hij zo verricht van 1953 tot 1980,  gedurende 27 jaar,  naast zijn leraarstaak. (met dank aan Albertine Famaey,  zijn zuster,  voor de inlichtingen en het homilie bij de uitvaart van Maurits)

 

Josephus Maria Van Kerckhoven, (Zjef), geboren te Hingene 01-02-1869 en + St-Amands 23-07-1957 (uit een gezin van 9 kinderen), als zoon van Julianus Eduardus (° Hingene 16.04.1845 en er + 05.03.1913) en van Joanna Catharina Van Herbruggen (° Hingene 09.08.1845 en er + 19.11.1926). Leraar aan het Klein Seminarie te Mechelen 21-04-1892.Priester gewijd te Mechelen 21-08-1892. Directeur van de Zusters v/d vereniging van het Heilig Hart te Hoegaarden 27-12-1911.

Pastoor te Sint Amands van 21.12.1916 tot zijn overlijden in 1957.   

 

 

Karel Reyniers,  (Carolus Henricus Maria Ludovicus) geboren te Sint Amands op 15-02-1911 als zoon van Jozef Lodewijk Mathilde Karel,  brouwer, (° Boom 22.03.1879 + St-Amands 15.02.1970) en van Maria Coleta Cesrina Collier  (° St-Amands 15.01.1872 en er + 12.04.1948, woonden in de Borgstraat nr.70).

Karel werd priester  en Pater van de Norbertijnen in Averbode op 04.01.1938. Overleden te Reet op 03 augustus 1982. (met dank aan de archivaris van de abdij Averbode voor de foto van Pater Reyniers).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theophiel Ludovicus Maria Vleminkx,  geboren te Sint Amands op 14-02-1927 in de Heidestraat nr 11 als zoon van Eugenius Josephus (° Liezele 20.08.1883 en + St-Amands 07.01.1962) en van Victoria Virginia Vergauwen (° St-Amands 07.04.1886 en + Reet 26.09.1964).

Pater Vleminckx overleed in Anderlecht 15.12.2011. Begraven op 22 december 2011 te Schilde.

Was in de volksmond gekend als “Filleke Vleminckx”. Priester gewijd op 03 augustus 1952. Werd missionaris van Scheut en verbleef  van 1955 tot 1992 in Congo.Werd in 1993 econoom van het missiehuis te Leuven tot 1999.

Ging daarna op rust in het missiehuis te Schilde en was daar enkele jaren hulpaalmoezenier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodewijk Jan De Schutter (gekend als Lowieke De Schutter),  geboren te Sint Amands op 01-11-1937. Priester,  missionaris,  en verbleef lange tijd in Manilla op de Filipijnen.  (méér weten  :  zie)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Heymans, geboren te Sint Amands op 27-09-1933 op de kerkhofdries als zoon en tiende kind uit een rij van tien, van Zjef (Josephus Aloysius ° St-Amands 27.10.1873 en er + 05.04.1936) en van De Bleser Maria Julia Francisca (° St-Amands 14.12.1893 en er + 01.11.1939) .

Fons werd priester gewijd in Ottawa (Canada) op 31-01-1959. Werkte in Oost-Afrika, Malawi, van 1961 tot 1975. Pater Fons werd er pater-provinciaal van de Witte paters.

Werd pastoor van Weert-Bornem op 03-02-1983.Pastoor van Kalfort-Puurs op 23-10-1987.Werd op 31-10-1994 administrator van de parochie Liezele (méér gegevens  :  zie )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Frans Maria Louis Geerts, Geboren te Sint Amands op 06.09.1948 als derde kind uit een rij van zes, als zoon van dokter Julien Geerts te Sint Amands (° Amersfoort 04.12.1914 en + St-Amands 28.06.1991) en van Elza D'Hollander (° Baasrode 30.03.1922 en + Bornem 09.12.2012).

Jan werd gewijd op 22.09.1974 en werd Premonstratenzer-Norbertijn.Hij verblijft in de abdij van Averbode, Abdijstraat 1 en is Parochieadministrator , Maria Terweduwe, pastorie Rillaar, Tieltseweg  9, Premonstratenzer-Norbertijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jozef Maria De Kinder,  geboren te Sint Amands op 22.11.1953 als zoon van Peer (Petrus Joannes Albert, ° Baasrode 05.10.1915 en + St-Amands 23.12.1992)  en van Maria Julia Philippina Joos (° St-Amands 28.07.1920 en er + 20.04.2007).Jan is het vijfde kind uit een rij van acht.

Jan werd priester gewijd op 15.06.1986 en  werd pastoor te Duffel van de parochie O.L.Vrouw van Goede Wil sedert 30.11.1992 (foto : website Jan De Kinder).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Benoit Margareta Edmond Hooft,  geboren in Dendermonde op 12.07.1971 en gewijd op 17.07.1999,  woonde in Sint Amands in de Dorekensstraat nummer 23. Zoon van Eugeen Leon Josephine Hooft (° St-Amands 1937) en van Josepha Maria Julia Aelbrecht (° Lebbeke 10.03.1935 + St-Amands 09.08.2009). Dirk is ziekenhuispastoor in de psychiatrische kliniek Sint Alexius te Tienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron, VAN GRASDORFF Stanny, Gemeentearchief  Sint-Amands en tienjaarlijkse tellingen. Algemeen Rijksarchief Brussel, kerkelijke registers en registers burgerlijke stand. Algemeen rijksarchief  Brussel, Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen.En Odis www.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Fons Heymans (foto Pater Fons)
Jan De Kinder (foto website Jan De Kinder)
Felix De Vos (Doodsprentje uit collectie Stanny Van Grasdorff)

Terug naar startpagina

Doodsprentje uit collectie Stanny Van Grasdorff
Priester Denis Louis Hallez (doodsprentje collectie Stanny Van Grasdorff)
Filleke Vleminckx (foto Stanny Van Grasdorff)
Dirk Hooft (foto Stanny Van Grasdorff)
Lowieke De Schutter (foto Stanny Van Grasdorff)
Pater Reyniers (foto Abdij Averbode)
Pater Geerts (foto Abdij Averbode)

Terug naar vorige pagina

Monseigneur De Wachter Alfons (foto, ODIS)