In memoriam 2019 vervolg

 

IVENS Alfons Elisabeth Frans, geboren te Bornem op 31 augustus 1953 als zoon van Albertus Florentinus (1915-1997) en van José Maria Hortensia Heymans (1924-1986).

Woonden te St-Amands op de kerkhofdries.

Onverwacht overleden in Sint-Niklaas op 15 april 2019.

Begraven te Oppuurs op 20 april 2019 na uitvaartliturgie in de Sint-Janskerk te Oppuurs.

Fons was de echtgenoot van Lo (Leona Francina Maria) Goossens.  

Bron, STANNY VAN GRASDORFF, genealogie van Sint-Amands van omstreeks 1615 tot heden.

Terug naar startpagina

Terug naar vorig blad 2019

 

THijS Linda (Ermelinda Maria Régine)  geboren te Beveren-Waas  op 13 februari 1938 als dochter van Theophilus Gustavus Alphonsus en van Emilie Maria De Hert.

Overleden thuis te Sint-Amands op 19 april 2019.

Begraven/crematie/asurne op 27 april 2019 na de uitvaartliturgie in de kerk van de H.Amandus te Sint-Amands.

Linda was de echtgenote van Lucien Daman.

 

VAN PRAET Maurits (Petrus Emiel), geboren te Sint-Amands op 09 oktober 1926 als zoon van Petrus Augustinus (1896-1966) en van De Cock Maria Philippina Petronella (1901-1981).

Overleden op 12 mei 2019 in het Seniorencentrum te Bornem.

Uitvaartliturgie op 18 mei 2019 in de kerk van de H.Amandus te Sint-Amands,

gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnengraf op het kerkhof

van en te Sint-Amands.

Maurits was weduwnaar van Stevens Angèle (1932-2016).

 

VAN DEN HOUTE Fons, geboren te Merchtem op 28 maart 1940.

Overleden te Sint-Amands op 17 mei 2019, thuis en omringd door zijn familie.

Uitvaertplechtigheid in de aula van uitvaartcentrum Annaert te Malderen op zaterdag 25 mei 2019, gevolgd door de plaatsing van de urne in het urnenveld op het kerkhof van en te Sint-Amands.

Fons was de echtgenoot van Jeanne De Mey.

 

MOORTGAT Mariette, geboren te Sint-Amands op 21 november 1934 als dochter van Louis (1910-1983) en van Clementina Petronella Jansegers (1913-1984).

Overleden te Bornem in het OLV Seniorencentrum op 18 mei 2019.

Afscheid heeft plaats op 25 mei 2019 in het uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium op het kerkhof van en te St-Amands.

Mariette was de weduwe van Jan De Pauw (1930-2013).

 

HULSBOSCH Hilda Celina, geboren te Steenhuffel op 20 juli 1940.

Overleden op 20 mei 2019 in het AZ Rivierenland-Campus Bornem.

Afscheidsplechtigheid op 27 mei 2019 in het uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs.

De begraving van de urne in het urnenveld van het kerkhof van en te Sint-Amands heeft later plaats in familiale kring.

Hilda was de echtgenote van Leo Borms.

 

SCHELFHOUT Madeleine (Maria Magdalena Louisa), geboren te Sint-Amands op 24 april 1927 in De Smissen, als dochter van Petrus Leonardus (1892-1981) en van Seghers Philomena Joanna (1898-1957).

Overleden te Londerzeel op 27 mei 2019, in het WZC Herfstvreugde.

Uitvaartliturgie in de kerk van Sint-Genoveva te Steenhuffel op 01 juni 2019,

gevolgd door de bijzetting in de familiekelder.

Madeleine was weduwe van Frans (Jozef Marie) Lombaert (1931-2007).

VINCK José Joanna Elza, geboren te SinAmands op 26 mei 1929 als dochter van Constant (1886-1952) en van Julia Francisca De Keersmaecker (1893-1979).

Overleden op 16 Juni 2019 te Ruisbroek in het WZC Sauvegarde.                                        

Plechtige utvaartliturgie in de kerk van de H.Amandus te Sint-Amands op 22 Juni 2019.     

Gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op het kerkhof te Sint-Amands.

WILLAERT René Francois Albert, geboren te Sint-Amands op 15 maart 1943 als zoon van Franciscus Albertus (1919-1979) en van VAN DAM Maria Ludovica Alphonsina (1920-2003).

Overleden op 01 juli 2019 in het WZC Gravenkasteel te Lippelo.

René was de echtgenoot van Fabienne Heirman.

Afscheidsplechtigheid op 06 juli 2019 te Puurs bij firma De Ruyte.

De urne zal bewaard worden in de familie.

VAN GOETHEM Greet, geboren te Bornem op 21 november 1960 als dochter van Eric (1936-2008) en van Ghislaine De Nijn.

Overleden te Bornem op 26 juni 2019.

Afscheidsplechtigheid op 03 juli 2019 in het rouwcentrum Goossens te Bornem.                

De assen worden bewaard in de huiskring.

Greet was de echtgenote van Johan De Pauw.

DE WILDE JOSEPHINA MARIA, geboren te Sint-Amands op 02 augustus 1945 als dochter van Albertus Gustavus en van Koek Maria Emma (1918-1955).

Overleden te Bornem op 15 juli 2019.

Plechtige afscheidsdienst in de kerk van O.L.Vrouw te Bornem op 20 juli 2019.

Bijzetting in het columbarium op het kerkhof van Bornem na het afscheid op 20 juli.

Josephine was weduwe in 1ste huwelijk van Roger Vermeiren

En weduwe in 2de huwelijk van Gaston Kleynen.

BORMS ROGER Henri, geboren te Sint-Amands op 21 oktober 1952 als zoon van Jan en van Cordula Joos.

Overleden, thuis, te Mariekerke op 19 juli 2019.

Begraven/crematie/asverstrooiing na de afscheidsplechtigheid bij firma De Ruyte in Puurs

op 26 juli 2019, op de begraafplaats van Mariekerke.

Roger was de levensgezel van Corry Wynings.

CORNELIS Marcel, geboren te Bornem op 10 februari 1928, als zoon van Alexander  

en van Gering Joanna Ludovica.

Overleden te Bornem op 03 juli 2019 in AZ Rivierenland.

Afscheidsplechtigheid op 12 juli 2019 in de aula van de firma Annaert te Malderen.

Gevolgd door de graflegging op het kerkhof van en te Sint-Amands.

Marcel was weduwnaar van Jeanne Illegems (1829-18.06.1996).

 

 

LAUWERS Chris (Christina Francoise Virginia), geboren te Sint-Amands op 25 oktober 1950 als dochter van Joannes Gerardus (1920-1986) en van Van De Vreken Leonia Clementina (1920-2000).

Overleden, thuis, te Bornem op 19 juli 2019.

Begraven/crematie op zaterdag 27 juli 2019 na afscheidsplechtigheid in

het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas.

De urne wordt bewaard.

Chris was de echtgenote van Ludo Verrydt.

 

LEJON Stafke (Gustaaf Albert Marie), geboren te Sint-Amands op 18 juli 1929 als zoon van Armand Frans (1898-1978) en van Van Hoorick Maria Ludovica (1899-1956).

Overleden in A.Z.Rivierenland op 11 juli 2019.

Begraven/crematie/urne op op 27 juli 2019 na plechtige uitvaart in de O.L.Vrouwkerk

te Bornem en aansluitend bijzetting van de urne op het kerkhof van en te Bornem.

Stafke was weduwnaar van De Boeck Hortensia Francina

 

DE DECKER Hortense (Hortensia Sidonia Joanna), geboren te Sint-Amands op 18 juni 1937

als dochter van Pieter Florens (1898-1939) en van Maria Bibiana Van Ranst (1899-1942).

Overleden in A.Z.Rivierenland op 26 juli 2019.

Begraven/crematie/urne te Bornem op 01 augustus 2019, met plechtige uitvaart in de kerk

van O.L.Vrouw te Bornem en aansluitend bijzetting in het familiegraf op kerkhof te Bornem.

Hortense was de weduwe van Willy Janssens (1938-1995).

 

DE POT Paul (Paul Benedikt Hortensia), geboren te Sint-Amands op 21 maart 1933

als zoon van Pieter Gerard (1902-.....) en van Maria Van Den Berghe (1905-1981).

Overleden, thuis, op 29 juli 2019, omringd door zijn familie.

Begraven/crematie/urne op 03 augustus 2019, na plechtige uitvaart in de kerk van de heilige

Amandus te Sint-Amands en plaatsing van de urne in het urnenveld op kerkhof St-Amands.

Paul was de echtgenoot van Maria Van Der Plas.

VAN EVERCOREN Virginia Isidora, geboren te Oppuurs op 20 maart 1921 als dochter van Josephus Livinus en van Rosalia Merckx.

Overleden te Sint-Amands in het WZC Ter Schelde op 27 juli 2019.

Uitvaart bij firma De Ruyte te Puurs op 03 augustus 2019, gevolgd door de

asverstrooiing op het kerkhof van en te Puurs.

Virginie was de weduwe van Jaak Vleminckx (1924-+ voor 2019). V

Naar volgend blad