Gesneuveld of overleden als gevolg van de oorlog 1940 - 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moortgat Alfons Maurice Theresia, handelaar, geboren te Sint-Amands op de Kerkhofdries op 20 januari 1910 als zoon van Carolus (gekend als "Sjalen Bond", hadden een winkel van de Boerenbond) , ziftenmaker uit Sint-Amands en van Maria (Marie) Rosalia De Launoit, eveneens uit Sint-Amands en er wonende in de Emmanuel Rollierstraat nummer 1.

Politiek gevangene.Was lid van de verzetsbeweging "zwarte hand" die opereerde vanuit Puurs, sinds 1 april 1941.Aangehouden thuis te Sint-Amands op 27 oktober 1941 (op de 14-delige kamplijst der overledenen droeg Fons het nummer 82.278).Hij verspreidt de sluikbaden La Libre Belgique en Vrij en de vlugschriften van De Zwarte Hand. Ongehuwd overleden in Duitsland op 8 februari 1945 tijdens het transport van het concentratiekamp Gross-Rosen naar Dora-Mittelbau (+akte St-Amands 52/1945 door een vonnis van de rechtbank). Méér weten over “de Zwarte Hand” klik :    Klik hier

In de oorlog werden Belgen gedwongen in de Duitse wapenindustrie te werken. Dat is bekend. Minder bekend is dat ze ook moesten werken aan de beruchte V2-raketten. Midden in het Harz-gebergte werkten ze 18 uur per dag in een ondergrondse rakettenfabriek DORA-MITTELBAU.

Tot ze erbij neervielen.

Méér weten over “De Zwarte Hand en litteratuur”, zie onderaan blad.              

 

 

De Leeuw Arthuur Alphons, mandenmaker, geboren te Sint-Amands op 31 januari 1907 in de toenmalige Botermelkstraat (nu Jan Van Droogenbroeckstraat, gekend als "Tuurken bakzak"), als zoon van Franciscus en van Amelia Blommaert, een Buggenhoutse.Hij trouwde Josephina Maria Theresia Hooft uit Sint-Amands die te Mechelen overlijdt op 17 december 1934 amper 25 jaar oud.

Politiek gevangene.Was lid van de verzetsbeweging "zwarte hand" die opereerde vanuit Puurs.Een eerste keer aangehouden op 27 oktober 1941, de tweede keer aangehouden op 9 juli 1942.Vermoedelijk door verraad opgepakt en overgebracht naar het concentratiekamp te Gross-Rosen in Duitsland waar hij overleden is op 27 november 1944 (+akte St-Amands 5/1946). Op de 14-delige kamplijst der overledenen droeg Tuur De Leeuw het nummer 82.216.

 

 

Maes Frans, geboren te Puurs op 4 maart 1921 maar woonde te Sint-Amands in de Buisstraat en was mijn gebuur. Was gehuwd met Maria (Marieke) Van Gaever uit Baasrode. Franske (van Jolle) was de enige van 8 politieke gevangenen uit Sint-Amands die de concentratiekampen overleefde en terugkeerde na vijf lange jaren van miserie. Overleden te Baasrode op 28 februari 2000.Van hem is het boek "Het doet nog pijn".

Soldaat in 1940. Krijgsgevangen, 10 maand. Gewapend verzet. Was lid van de verzetsbeweging "zwarte hand" die opereerde vanuit Puurs. Politiek gevangene. Aangehouden op 28 oktober 1941 bij een razzia van de Gestapo in de Buisstraat. Bevrijd op 15 april 1945 te Bergen-Belsen. Op de 14-delige kamplijst droeg Franske het nummer 82.309.

(Nb : Stanny Van Grasdorff : ik bezocht verschillende keren het kamp in Bergen-Belsen)

Verbleef in Breendonk, Mechelen, Antwerpen, Vorst Sint-Gillis, Wuppertal, Esterwegen, Gross-Strelitz, Laband, Blechammer, Gross-Rosen, Nordhausen Dora, Elbruck, Buchenwald en Bergen-Belsen.

(document dat Franske kreeg bij zijn bevrijding)

 

 

De Maeyer Joannes Cornelius (John), handelsreiziger, geboren te Sint-Amands in de toenmalige Palingstraat (nu Emile Verhaerenstraat) op 30 oktober 1908 als zoon van Josephus (hier gekend als Zjefke de snijder, naar zijn beroep : passementwerker) en van Clemence Maria De Schrijver, afkomstig van Dendermonde. John trouwde met Lizette Boeykens (Wilhelmina Elisabeth Mathildis)uit Sint-Amands (vroedvrouw, gekend als Lizette van den bruinen). Zij woonde tot 1952 in de Buisstraat met haar enige zoon, Jozef, en verhuisde toen naar Antwerpen.

Politiek gevangene, lid van de verzetsbeweging "zwarte hand".Aangehouden in de Buisstraat op 27 oktober 1941 door de Feldgendarmen.Overleden in Duitsland, in het concentratiekamp te Gross-Rosen begin december 1944 (+akte St-Amands 1/1946, vonnis van de rechtbank) Op de 14-delige kamplijst der overledenen droeg Johnneke De Maeyer het nummer 82.310.Zijn naam werd vermeld als "Maeyer".

 

 

 

Koek Ludovicus Franciscus, mandenmaker, geboren te Sint-Amands in de toenmalige Jodenstraat (nu Emmanuel Rollierstraat) op 11 mei 1903 als zoon van Philippus Alphonsius uit Sint-Amands en van Maria Rosalia Joos eveneens uit Sint-Amands, wonende te Sint-Amands in de Emmanuel Rollierstraat nummer 17. Politiek gevangene.Was lid van de verzetsbeweging "zwarte hand" die opereerde vanuit Puurs. Ongehuwd overleden in Duitsland op 3 april 1945 in het concentratiekamp van Nordhausen (+akte St-Amands 10/1946, vonnis van de rechtbank).

Aangehouden thuis te Sint- Amands op 27 oktober 1941. Nadat hij zoals alle anderen het gevangenissenparcours heeft doorlopen, komt Ludovicus Koek terecht in Gross-Rosen waar hij het gevangenummer 82.187 krijgt. Van daaruit vertrekt hij op 8 februari.1945 bij de evacuatie naar Buchenwald en belandt hij in Mittelbau-Dora, met gevangennummer 110.974. Hij wordt overgebracht naar het Kommando Boelcke Kazerne waar vele zieken terechtkwamen en sterft er na het tweede bombardement op 3 april1945. Zijn overlijdensakte vermeldt "dysenterie, difterie". Op de 14-delige kamplijst der overledenen droeg Lowie Koek het nummer 82.187.

In zijn boek "Wir Muselmanner" getuigt René Lambrechts dat hij hem op 3 april 45 nog levend tussen de lijken terug vindt: "Louis Koek leeft nog maar is schier onherkenbaar... zijn gezicht is slechts een wassen doodskop".

 

 

Sarens Petrus Philemon, wagenmaker, geboren te Sint-Amands op de Kerkhofdries op 12 juni 1915 als zoon van Ludovicus Benedictus, schrijnwerker uit Sint-Amands, en van Joanna Catharina Van De Ven uit Breendonk, wonende te Sint-Amands op de Kerkhofdries nummer 7. Politiek gevangene.Was lid van de verzetsbeweging "zwarte hand" die opereerde vanuit Puurs. Drie keer gearresteerd.Ongehuwd overleden in Duitsland op 9 maart 1945 in het concentratiekamp van Dachau. (+akte St-Amands 4/1946 vonnis van de rechtbank.Volgens deze akte overleden op 12 maart 1945 omstreeks 10 uur te Dachau.Op 3 augustus 1949 een verbeterd vonnis van de rechtbank ingeschreven met het nummer 27/1949). Stierf voor België.

Zie : brief uit Dachau met het reglement over de briefwisseling

 

 

Bellon Maurice Ludovicus, priester, geboren te Sint-Amands op 23 januari 1912 in de toenmalige Botermelkstraat (nu Jan Van Droogenbroeckstraat), als zoon van Carolus Franciscus, seinwachter uit Oppuurs, en van Joanna Maria De Koster uit Sint-Amands.

Gesneuveld, dodelijk gewond te Maldegem-Clyte en overleden te Sint-Andries-Brugge op 27 mei 1940 om 21 uur en begraven op 30 mei (+akte St-Amands 31/1940). Was priester-infirmier, onderpastoor te Deurne en had nog 3 broers die eveneens soldaat waren.

 

 

Lees verder

Méér over De Zwarte Hand en ander litteratuur.

Het boek  “Onder Duitse knoet” van Staf  Vivijs : URL: http://www.getuigen.be/Getuigenis/Vivijs-Staf/tkst-vivijs.htm

De Zwarte Hand : http://dezwartehand.be/index.html

Er is tevens een website in opbouw door de dochter van Hilde Vivijs : https://verzetsbewegingdezwartehand.jimdofree.com/about/

(Hilde Vivijs is de dochter van Louis Vivijs die verzetslid was “De Zwarte Hand”).

Verhalen uit WOII : Het verzet van De Zwarte Hand door Kurt Van Camp.(Standaarduitgeverij).

 

    p+="&rf="+escape(parent==self?document.referrer:top.document.referrer);

   p+="&tz="+escape(t.getTimezoneOffset());

   p+="&ch="+escape(t.getHours());

   p+="&js=1";

   p+="&ul="+escape(navigator.appName=="Netscape"?navigator.language:navigator.userLanguage);

   if(typeof(screen)=="object"){

      p+="&sr="+screen.width+"x"+screen.height;p+="&cd="+screen.colorDepth;

      p+="&jo="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No");

   }

   d.write('<a href="http://www.onestat.com/aspx/login.aspx?sid='+sid+'" target=_blank><img id="ONESTAT_TAG" border="0" src="'+p+'" alt="This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker."></'+'a>');

}

 

OneStat_Pageview();

//-->

</script>

<noscript>

<a href="http://www.onestat.com"><img border="0" src="http://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&amp;sid=574763&amp;js=No&amp;" ALT="server down text alert services"></a>

</noscript>

</td></tr><tr><td align='center'><div style="COLOR:black;display:none;FONT-FAMILY:'Verdana';"><a href="http://www.onestat.com/uptrends/uptrends_website_server_monitoring.html" style="text-decoration:none;">server down text alert services</a><br></div></td></tr></table></div>

<!--ONESTAT SCRIPTCODE END-->