GENEALOGIE       

De registers van 1615 tot 1867 (méér, tot 1982)

 

Ick sou willen weten wie ghy sijt

Ende waer ghy vaert in desen tijt ...

 

De kerkelijke registers en aansluitend de registers van de Burgerlijke Stand zijn cultureel erfgoed en vormen de stille lijn tussen geboorte en overlijden. Geboorte en overlijden liggen in het leven niet ver van elkaar.

Sint-Amands heeft het geluk de oude kerkelijke registers nog te bezitten (eigenlijk zijn het dubbels van de originelen).Ze zijn tamelijk goed bewaard gebleven maar er is al veel tekst onleesbaar door de tand des tijds.

Toen ik in de jaren 60, bijna 60 jaar geleden aan het bewerken van deze oude registers begon, (periode Burgemeester  Georges Ceurvelt) was de originele tekst nog tamelijk leesbaar, zodat we nu kunnen zeggen dat we de originele tekst van omstreeks 1615 tot 1796 nog beschikbaar hebben en bewaard zal blijven voor de toekomst, want intussen zijn al vele delen van de originele tekst onleesbaar .

(Veel gegevens komen uit  :  Stanny Van Grasdorff, thesis,“Demografie van een plattelandsgemeente, Sint-Amands in de 19de eeuw”)

 

Alhoewel de archiefwet gewijzigd is en de laatste dertig jaar niet openbaar toegankelijk is, in plaats van de vroegere 100 jaar, blijven mijn gegevens openbaar beschermd voor de laatste 100 jaar.

Dit wil zeggen dat men van de laatste 100 jaar alleen het jaartal ziet en niet de volledige data, behalve voor de overleden personen waarvan de data volledig  mag worden weergegeven. De gegevens  staan wèl in mijn databank maar worden niet vrij gegeven.

Sommige gegevens komen uit de bevolkingsregisters of 10-jaarlijkse tellingen, die soms  moeilijk leesbaar zijn en  fouten bevatten.

 

 

Samengestelde families : Het familierepertorium

 

Dit zijn geboorten, huwelijken en overlijdens, volledig samengestelde families, met eventueel de afstammelingen ervan.Van omstreeks 1615 tot 1867 (nu al véél méér). Volledige families, met alle gegevens die de pastoor noteerde, de doopheffers bij de geboorte en ook de getuigen bij het huwelijk.

Ongeveer 30.000 families met in totaal ongeveer 400.000 namen.Controleer ook de overlijdens, want niet alle overlijdens zijn reeds aangevuld bij deze "samengestelde families".

Op het blad "overlijdens" staan ook méér en alle gegevens die de pastoor noteerde.

Vanaf  het jaar 1800 komen de gegevens uit de akten van de Burgerlijke Stand en Bevolking, voordien uit de kerkelijke registers (van de gemeente Sint-Amands).

Ik heb gewerkt met de akten en niet met de klappers.Dit vraagt natuurlijk véél meer aandacht maar geeft een juister resultaat.

In een familierepertorium vindt u verbindingen naar volledige families met geboorten, huwelijken èn overlijdens, met namen van personen die zowel in Sint-Amands als eventueel ergens, geboren, gehuwd of overleden zijn.

Deze gegevens worden regelmatig aangevuld met nieuwe data.Mijn gegevens mag u gebruiken voor uw persoonlijk gebruik maar gelieve de bron te vermelden, evenals mijn website en mijn naam.

De auteur/webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie van zijn website en databank.

 

Wijziging van de archiefwet : zie

 

Familierepertorium van 1615 tot 1867 volledig, méér, sommige tot in 1900 en later (bijgewerkt 26 januari 2015)

Algemene controle, aanvullingen en (of) verbeteringen : 26 januari 2015 (klik op de foto’s).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengestelde families.Dopen, huwelijken en overlijdens samen
Dopen en geboorten
Overleden of begraven
Belangrijk nieuws van Algemeen Rijksarchief Brussel

 Lees verder

 

Bereken uw verwantschap

Omzetting van de Republikijnse kalender

 

 

Hoeveel keer komt Uw familienaam voor in België ? : klik hier

 

Het familierepertorium is ook beschikbaar in boekvorm (8 delen).Voorwoord door de toenmalige Burgemeester van Sint-Amands :  klik

Het Edict van 6-8-1778 zegt hoe de kerkelijke registers dienen ingeschreven te worden ! zie ........

De registers worden regelmatig gecontroleerd op fouten, op nieuwe verbindingen en op aanvullingen. Daardoor kan men tijdens het opladen van deze site naar het Internet soms niet aan de registers , maar dit duurt hoogstens een 15-tal minuten ! Probeer het daarna nog eens.

COPYRIGHT : zie (België)    en ook     zie (Nederland)   

 

 

                                                     De registers werden gemaakt met het genealogisch programma ProGen

De databank genealogie is voorlopig NIET meer beschikbaar, waarom ?

Bron, Stanny Van Grasdorff