Vereniging voor familiekunde Sint-Amands sloot definitief zijn deuren.

 

 

 

 

 

 

 

Tot ieders verrassing sloot vorige maand de vereniging voor familiekunde van Sint-Amands definitief  zijn deuren.

 

Reden ?  Er zijn er verscheidene.

 

 

Punt 1 :

Bij de oprichting van de vereniging, jaren geleden, werd het gebruik van een lokaal voor de vereniging door de gemeente verleend.Het werd het niet meer in gebruik zijnde gemeentehuis van onze deelgemeente Oppuurs.Waarvoor we bijzonder dankbaar waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar na een paar jaar besliste het gemeentebestuur om deze locatie te verhuren aan een firma en de vereniging voor familiekunde verhuisde naar het oud gedeelte van het gemeentehuis in Sint-Amands.Waarvoor we ook dankbaar waren.

 

 

 

 

 

 

 

Maar ……een paar jaren daarna werd deze locatie verbouwd om er diensten van het gemeentehuis in te plaatsen en nog eens verhuisde familiekunde naar ……………?

 

Er werd een ruimte voorzien door het gemeentebestuur in de bibliotheek van Sint-Amands.

Daar waren we deze keer niet zo dankbaar voor.

Een ruimte waar nauwelijks onze archiefkasten konden geplaatst worden.Twee kasten boven elkaar, want om ze naast elkaar te plaatsen was er geen ruimte genoeg, en daardoor diende men op een stoel  te gaan staan om de bovenste kast te kunnen openen.

Met 2 personen in de voorziene ruimte kon men er niet meer bewegen.

Wie opzoekingen wou doen voor zijn afstamming moest een plaats zoeken in de publieke ruimte van de bibliotheek en daardoor hadden we geen controle meer op ons archief en de boeken die meegenomen werden in de bib.

Tijdens het bestuur van burgemeester Ceurvelt in de jaren 60, heb ik voor de gemeente nog een copie gemaakt in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, van een blad uit de registers burgerlijke stand van Sint-Amands, een blad dat iemand uit het boek van de gemeente gescheurd had.

Dit als voorbeeld wanneer men geen controle heeft over een archief.

Het was ook storend voor de personen die in de bib aanwezig waren maar nog méér storend voor diegene die opzoekingen deed.

En het spijtige vervolg daarvan is, dat we definitief de deuren op slot gedaan hebben.

 

 

Punt 2 :

En dan is er dit nog.Aangezien mijn leeftijd, wil ik mijn activiteiten, voor de vereniging, de bezoeken aan het Rijksarchief in Brussel en andere archieven, mijn persoonlijke opzoekingen en die voor de vereniging, het maken en verzorgen van deze website, enz., wat verminderen.

Neem het mij dus niet kwalijk maar voor mij blijft de deur definitief gesloten !

 

Maar ik vind het wel droevig en jammer dat daardoor een groot aantal personen die opzoekingen deden voor hun stamboom of voor geschiedenis, nu een massa aan informatie niet meer kunnen controleren, dit is zeker voor de genealogie op het Internet, vanaf 1615 de bewerkte registers van Sint-Amands, een schat aan informatie !

En ook, dat de kans bestaat dat er veel informatie zou kunnen verloren gaan.

Een pak aan informatie die altijd gratis ter beschikking werd gesteld aan iedereen !

 

Welke informatie ?

De bewerking van de kerkelijke registers vanaf 1615 tot 1795 :

Dopen, huwelijken en overlijdens.Te controleren op naam van de man of de vrouw.Of per jaar. Bij de dopen zijn ook de doopheffers vermeld.Bij de huwelijken ook de getuigen.Wedersamenstelling van de hele familie. Opvraagbaar op naam van de man of de vrouw of alfabetisch op naam. Ook opvraagbaar per jaar.

 

De bewerking van de registers Burgerlijke Stand :

Vanaf 1795 tot 1982.Geboorten, huwelijken en overlijdens, met verwijzing naar de nummers van de officiele akten Burgerlijke Stand.Opvraagbaar per jaar of  alfabetisch op naam van de man of de vrouw.

Al deze gegevens zijn bewerkt tot gehele families en worden zo weergegeven.In totaal ongeveer een 300.000tal namen

 

De bewerking van de bevolkingsregisters :

De tellingen vanaf  1820 tot  en met 1890. Niet alleen op naam van de persoon maar ook iedere telling “op straatnaam”. Ieder boek verdeelt in apparte straatnamen. Een hulp voor studenten geschiedenis die zich zouden wagen aan “een demografie” van de gemeente.

 

Met deze bewerkingen ben ik begonnen in de jaren ‘70, tijdens het burgemeesterschap van Georges Ceurvelt.Het zou spijtig zijn moesten al deze gevens verloren gaan.Een werk van bijna 50 jaar opzoekingswerk en het resultaat van bijna 400 jaar bewerkte geschiedenis.

 

Spijtig dat dit nu niet meer openbaar is !

 

Bedankt, gemeentebestuur.

 

 

Deze website met gegevens over Sint-Amands en gegevens over het kerkhof  blijft wél bestaan, maar zonder de genealogische gegevens ! Alhoewel het gemeentebestuur hiervoor wel een oplossing zou kunnen vinden !. Ik wacht dus nog altijd op een antwoord of  een  vraag van het gemeentebestuur .

 

 

Als ex-voorzitter van de vereniging krijg ik nu veel mails en vragen, maar ik kan alleen maar, en altijd opnieuw, aan iedereen antwoorden, dat aangezien we geen locatie hebben of  krijgen die voldoet voor een vereniging familiekunde, we niets anders kunnen doen dan met alle activiteiten in de vereniging te stoppen.

Spijtig, jammer.Maar ikzelf  kan hier weinig aan veranderen.

 

Indien iemand zich geroepen zou voelen om het werk van de vereniging familiekunde verder te zetten, gelieve dan contact te nemen met het gemeentebestuur Sint-Amands (secretaris) of met de Schepen van cultuur Els De Smet.

 

 

 

Stanny Van Grasdorff.

Ex-voorzitter familiekunde.

Webmaster.

15 december 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar vorig blad

Gemeentehuis Oppuurs
Gemeentehuis St-Amands, oud gedeelte (foto Stanny Van Grasdorff)
Gemeentehuis Oppuurs (erfgoedhuis), foto Stanny Van Grasdorff