De pastoors, kapelanen of onderpastoors

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasparus Constantinus Rollier, zoon van Pieter Jan en Anna Cornelia Moens, overleed voor zijn inhaling.Hij ondertekent als deservitor in 1802.Stierf op 09 april 1803 (voor zijn inhaling), in de ouderdom van 48 jaar. Was in 1783 als onderpastoor naar Sint-Amands gekomen en was tevoren in Lokeren onderpastoor. Gedurende 5 maanden was hij deservitor.Hij nam dus het ambt waar, maar was niet officieel aangesteld en was dus geen pastoor in eigenlijke zin.Hij beleefde hier "de besloten tijd" en bleef gans die tijd verstoken in Sint-Amands.De kerk bleef gesloten van 24 september 1797 tot 25 januari 1800.

 

 

p.H.j. Niemants, afkomstig van Antwerpen.Werd in 1806 door het aartsbisdom verplaatst naar Mariekerke en de pastoor van Mariekerke kwam naar hier.

In 1803 telt onze gemeente 517 huisgezinnen en 2424 zielen. In 1808 zijn er 2635 zielen.

Onderpastoor Josephus Brijs en Onderpastoor Macharius Cammaert.

 

 

Carolus Josephus de Koninck, (De Coninck) afkomstig van Brussel, overleden te Sint Amands 03-01-1810, zoon van Antonius en van Joanna Catharina de Greef. Verplaatst van Mariekerke naar Sint-Amands. Bij zijn overlijden in 1810 is getuige Adrien Joseph Brijs, 52 jaar oud en is vicarus (onderpastoor).

Onder zijn pastoorschap werd een nieuw orgel aangekocht of grondige herstellingen aan het bestaande aangebracht. Men besteedde er 900 gulden aan.

 

 

G.Verlooy (Verloo), afkomstig van Oosterwijk. Was in 1802 coadjutor-helper en van af 1803 onderpastoor.

Door de Fransen en het keizerlijk bestuur afgezet in 1811. E.H. Verlooy zou een tegenstander geweest zijn van het concordaat. Zo weigerde hij in 1810 het Te Deum te zingen bij de geboorte van de koning van Rome, alhoewel dat bij Wet verplicht was.

In 1810 is de Eerw.Heer Verloo, Pastoor van St.Amans op de Schelde, gezogt geweest door de Franschen en heeft langen tyd moeten schuylen, tot dat hy zyne Pastory afgestaen heeft.

(Bron, Pastoor J.B.Van der Meulen in zijn 4-delig werk, Napoleon, 1814-15-16 en 1818, uitgegeven bij drukkerij P.J.De Haes in Brussel)

 

 

Pastoor Rumoldus Josephus Cattersel, afkomstig en geboren te Mechelen op 01 juli 1792. In Sint-Amands vanaf  06 februari 1820.In de handen van de "maire" legde hij volgende eed af : Ik zweer op de H. Evangeliën, gehoorzaamheid en getrouwheid aan het bestuur van het Franse Keizerrijk. Ik beloof ook geen verstandhouding te hebben, geen vergadering bij te wonen, geen verbond aan te gaan, noch binnen noch buiten het rijk, die tegenstrijdig zijn met de openbare rust. Zo ik verneem dat er binnen mijn parochie of elders iets gebeurt ten nadele van de Staat, zal ik dit aan het bestuur kenbaar maken.

Dat laatste lijkt wel op een verplichte verklikkerij.

Woonde te St-Amands in de sectie 2 nummer 48 (telling 1820/1845).Op dit adres woonde ook een dienstbode, Dedecker Joannes Dminicus, ° St-Amands op 04.08.1798 en verlaat onze parochie op 22 februari 1822 naar Sterrebeek.

 

 

Onderpastoor Antonius Jacobus De Malsie, geboren te Brussel op 24 juli 1782 als zoon van Philippus en van Cornelia De Vleeshouwer, beiden overleden te Brussel.. Antonius Jacobus komt naar Sint-Amands op 6.2.1820 en overlijdt te Sint-Amands op 42-jarige ouderdom op 19.12.1824 (+akte 54) vermeld als onderpastoor.Woonde te Sint-Amands in de wijk B nummer 47.Op dit adres woonde ook Crokkaert Isabella Joanna Josepha, geboren te Antwerpen, en vermoedelijk dienstbode, ze vertrekt te St-Amands op 7 mei 1825 naar ....(onleesbaar) in de provincie West-Vlaanderen.

 

 

Joannes Baptist Meeus, geboren in Rotselaar 22.11.1788, was pastoor en land-deken van het distict Puurs, + St-Amands 05.03.1836 om 14 hr (+ akte 17) vermeld als pastoor en land-deken.Zoon van Petrus en van Anna Maria Van Den Panhuysen beiden overleden in Rotselaar.

 

Onderpastoor Dominicus Beijens, vanaf  23-12-1824 tot benoeming pastoor op 26-03-1836. Zijn jaarwedde bedroeg in 1825 :  236 gulden en 25 cent.

 

Pastoor Dominicus Beijens, ° Vorst-Kempen 23-07-1801 en schielijk overleden te St-Amands 05-09-1859. Hij was het 4é kind uit een rij van 4 : 2 jongens en 2 meisjes.Zoon van Henricus ° Vorst 03-02-1757 en er + 24-04-1819 en van Catharina Theresia Schonis ° Vorst op 26-08-1763 en er + op 30-05-1803.Priester gewijd te Mechelen 10-08-1824.Proost van het broederschap van de zoeten naam Jezus.Als pastoor feestelijk ingehuldigd te St-Amands op 06-04-1836 en pastoor gebleven tot 1859. Méér weten over pastoor Beijens : klik hier

 

 

Onderpastoor Joannes Baptist Van Dionant, overleden te St-Amands 13-03-1838 om 11 hr en 28 jaar oud (+ akte 18).Getuige was de koster Joannes Baptist Van Assche, 66 jaar oud, brouwer-koster.Geboren te Huizingen circa 1810, als zoon van Egidius en van Anna Maria Helena Van Cutsem beiden overleden te Huizingen.

Onderpastoor Desiderius Francicus Mangelschots, ° Meerhout op 18 maart 1828.In St-Amands  op 06.04.1853.Vertrekt naar Meerhout op 15.1.1868

Onderpastoor Joannes Josephus Thomas Goossens  (vermeld in 1834)

Onderpastoor Petrus Neuckens, geboren in Aarschot (vermeld in Sint-Amands 1834/38),Vertrekt naar Heist op den Berg op 1 januari 1850.

Onderpastoor Melchior Cornelius Luyten  ° Meerhout 06-02-1805 + Meerhout 17-01-1841.Vermeld in 1838.

Onderpastoor Carolus Josephus Van Schoubroeck , ° Westerlo op 24.7.1820.Vermeld in 1847 en vertrekt terug naar Westerlo op 2.3.1856.

Onderpastoor Benedictus Van Schoubroeck, ° Westerlo op 16.10.1822.In St-Amands op 12.5.1850 en vertrekt naar Herenthout op 31.1. 1856.

Onderpastoor Hoefnagels Franciscus, komt van Antwerpen op 30 januari 1850 en vertrekt alweer op 11 mei 1852 naar Lier.

Onderpastoor Josephus Gommarius Busschots geboren te Lier op 11 februari 1830.In Sint-Amands vanaf  05 mei 1856 en woonde er in de Kerkstraat nummer 50. Overleden te Sint-Amands op 03 juni  1868 om 12.15 hr (+ akte 36).Zoon van Josephus Cornelius, landbouwer te Lier en van Joanna Catharina Vercammen.

 

 

 

Pastoor Guilielmus Van de Velde.Stichter van de meisjesschool en het rusthuis te Sint Amands.(had 1 zuster, en 3 nichtjes die nonneke waren in de orde van Sint-Vincentius-a-Paulo te Gijzegem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren te Boechout 13-12-1814 en overleden te St-Amands 12-06-1888, als zoon van Cornelius, geboren te Boechout 04-12-1770 (die zoon was van Joannes Baptist en van Petronella Raet) en van Joanna Catharina Verbi(e)st. Gewijd te Mechelen 19-09-1840. Prof.aan het Seminarie te Hoogstraten 01-10-1840. Onderpastoor te Puurs op 14-09-1841.Pastoor te Sint-Amands op 22-09-1859 en volgens de telling 1857/1867 ingeschreven te St-Amands op 17 oktober 1859.Hij brengt ook zijn moeder mee naar Sint-Amands, Verbist Joanna Catharina, die overlijdt op 12 december 1860 als weduwe te Sint-Amands.Ook de onderpastoor komt mee naar St-Amands, Deherdt Petrus Joannes, geboren in Edegem op 17.11.1840.

Vierde zijn jubileum van 25 jaar pastoorschap.Zag de toren neergebliksemd, liet hem herbouwen en liet meteen de kerk met de kruisbeuk vergroten.

 

Onderpastoor Carolus Hubertus Belien (soms Belen) geboren te Antwerpen in 1844.In Sint-Amands vanaf  27.8.1868.

Onderpastoor Eduardus Philippus Leva, geboren te Antwerpen in 1845.Gekomen van Antwerpen op 18 augustus 1868.In 1878 naar Boom.

Onderpastoor De Herdt Petrus Joannes, ° Edegem op 17.11.1840.In Sint-Amands vanaf 6.1.1868 maar vertrekt alweer op 8.11.1869 naar Puurs.

 

Onderpastoor Adrianus Adriaenssen. Hij is geboren te Rijkevorsel  op 20 juni 1849 als zoon van Cornelius en van Cornelia Sprangers.Priester gewijd op 19 september 1874 en wordt op 15 oktober onderpastoor te Sint-Amands. Op 23 september 1893 werd hij aangesteld als pastoor te Loenhout en op 11 mei 1911 nam hij eervol ontslag als pastoor te Loenhout, ging op rust en wonen in de Tienpondstraat van waar hij iedere dag op hetzelfde uur  naar de kerk sukkelde, samen met zijn meid “Zjoke”.Hij was een zeer eenvoudig man met veel kennis van de geschiedenis van Loenhout.

Hij maakte de oorlogsjaren 1914/18 mee en overleed te Antwerpen op 20 februari 1918.

In een akte verleden voor Notaris Peeters te St-Amands op 20-06-1894 verkoopt hij een huis aan de juffrouwen Zoé en Clotildis LEMMENS, beiden renteniersters. Dit is het huidige "hof van Lemmens" in de Jan Van Droogenbroeckstraat. Daar zegt men dat hij woont in Loenhout.

De onderpastoor had dit huis geërfd van de juffrouw Joanna Isabella Teirlinck, overleden te Sint-Amands op 06-03-1883 en bij testament van 02-11-1878.

(zie : historiek van "het hof van Lemmens")   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Petrus Guilielmus Adriaenssens, geboren te Wervik 01-11-1835 als zoon van Petrus en van Nathalia Octavia Bossaert. Overleden te Sint Amands 31 maart 1907. Priester gewijd in 1859. Onderpastoor van St-Willibrordus te Antwerpen in 1860. Pastoor te Sint-Amands in 1888.

Zijn grafmonument staat naast de sacristij aan de kerk, ingeschoven in een rotspartij met O-L-Vrouw van Lourdes, dat een oude calvarieberg met vagevuur overwelfd (maar de rotspartij bestaat nu in 2009 niet meer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdoodt Emmanuel, geboren te Beygem op 24 maart 1855.Onderpastoor op 17 oktober 1890.Gekomen van Anderlecht. Vertrekt naar Opwijk op 14 juni 1904.

Wouters Guilielmus Henricus, geboren te Turnhout op 07 november 1857.Onderpastoor te Sint-Amands op 22 oktober 1899.Hij komt van Oppuurs  en vertrekt op 14 maart 1904 naar Heiyst op den Berg.

 

Onderpastoor Bonaventure Brandt, ° M eer  30-12-1878 en + Leuven 02-02-1931. Gewijd 06-06-1903. Onderpastoor te Sint-Amands op 14 april 1904 en vertrekt naar Leuven op 02-02-1931. Woonde op de Kaai nr 40.De huisnummers veranderen nogal eens bij iedere telling, voordien Kaai 26/29.

Zoon van Franciscus (°Meir 19-05-1836 en er + 24-05-1915) en van Maria Theresia Hendrickx. Te Sint-Amands op dit adres woonde naast drie priesters ook nog de dienstmeid Van Aerschot Rosalie Stephanie, geboren te Melsbroek 16 april 1897. En een tweede meid, Hoedemaekers Maria Josepha geboren te Vilvoorde 7 mei 1883.Ze vertrekt met E.H.Van Den Brande (zie verder) in 1940 naar Zemst. Meid nummer 3 is Aerts Margareta Pelagia uit Sint-Amands en daar geboren 20 juli 1887.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderpastoor Van Huffelen Jozef Gommarus, geboren te Lier op 11 oktober 1875.Hij komt van Vilvoorde op 18 juni 1904 maar vertrekt al terug op 17 augustus 1911 naar Lier.Woonde op de Kaai nr 40.(telling 1921/1930).

 

Onderpastoor Petrus Jozef  Van den Brande, geboren te Tisselt op 09 februari 1889.Hij woonde op hetzelfde adres als onderpastoor Brandt, Kaai nr 26 en kwam op 17 april 1931 van Machelen naar Sint-Amands. E.H. Van den Brande was proost van de Kajotsters en van de Boerengilde.Op 24 september 1940 wordt hij overgeplaatst naar Zemst.Zoon van Joannes Franciscus Florentinus en van Petronella Amelia Van Winghe.

 

Onderpastoor Frans Augustien Landuyt geboren te Boom op 06 juni 1875.Hij komt op 22 juli 1911 van Steenhuffel naar Sint-Amands en woont in de Jan Van Droogenbroekstraat nr 11 (telling 1921/1930). Op dit adres woonde ook “de meid”, Anna Catharina Dalemans geboren te Sint-Amands op 18 augustus 1856 (zij vertrekt te St-Amands op 01.02.1928 naar Heist-op-den-Berg).Hij wordt niet uitgeschreven in Sint-Amands en hij komt ook niet meer voor in de volgende tellingen.Vermoedelijk tijdens de oorlog 1940/45 vertrokken van St-Amands naar ...?

 

 

Pastoor Joannes Franciscus Verhaert, geboren te Geel  op 15-07-1863, kwam van Mechelen om pastoor te worden in Sint-Amands op 04-06-1907 (ingeschreven te Sint-Amands op 27-06-1907 en woont in de Kerkstraat nummer 50). Hij bracht ook zijn jongere zuster  Catharina Constantia (° Geel 08-01-1874) mee naar Sint-Amands. Nam in 1916 ontslag om gezondheidsredenen en vertrekt op 21 februari 1917 van Sint-Amands naar Mechelen waar hij overleden is op 26 oktober 1922.Zijn zuster Catharina Constantia vertrekt op 08 januari 1917 terug naar Geel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderpastoor Goossens Jan Leo, geboren te Eindhout op 14-03-1884 komt naar Sint-Amands op 27 juni 1910 en wordt er ingeschreven op 30 juni 1910.Maar op 14 augustus 1911 vertrekt hij al terug naar Geel.

 

 

 

Onderpastoor Willems Gaston Mathijs Jacobus, geboren te Merksplas op 09 oktober 1898 als zoon van Pieter Jozef en van Maria Catharina Janssens de Vroom.Gekomen op 15 maart 1933 van Merksplas en vertrekt terug naar Merksplas op 06 april 1936.

 

 

 

Onderpastoor Geuns Pieter Jozef  Gustaaf, geboren te Mol  op 15-12-1878 als zoon van Jozef  Hendrik en van Maria Van Tongel. Overleden te Leuven 15-04-1938.Gekomen  te St-Amands op 16-06-1922 van Cumptich en vertrokken naar Opvelp op 17-02-1933.Woonde te Sint-Amands in de Jan Van Droogenbroeckstraat nr 17.(telling 1931/1940).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderpastoor Martens Theophilus Martinus Josephus, geboren te Antwerpen op 09-10-1863. Hij kwam van Neerlinter op 06-07-1894 en vertrekt al  terug uit Sint-Amands op 23-09-1899. Wonen deed hij in de Palingstraat nummer 23.(telling van het jaar 1890-1900).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderpastoor Brandt

Lees verder

Onderpastoor Geuns
Pastoor Adriaenssens
Onderpastoor Adriaenssen

Bron, VAN GRASDORFF Stanny, kerkelijk archief Sint-Amands en Gemeentearchief Sint-Amands, Burgerlijke Stand, tienjaarlijkse tellingen.

Rijksarchief Beveren, oud archief Sint-Amands.

Doodsprentjes : uit mijn private collectie doodsprentjes.

Pastoor Verhaert Joannes Franciscus
Pastoor Van De Velde

Zie  ook  KERKBEHEER : KLIK HIER