Aanpassing van de archiefwet

 

 

 

De nieuwe federale archiefwet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009. De wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 is opgenomen in de Wet houdende diverse bepalingen, titel 9, hoofdstuk 3, afdeling 2, art. 126 tot 132.


 

De wetswijzigingen leggen de nadruk op het invoeren van de meest praktische en meest dringende wijzigingen voor een goede uitoefening van de opdrachten van het Rijksarchief. In de eerste plaats werden een aantal termen in de Franse en Nederlandse tekst aangepast aan de intussen meer gangbare terminologie.

 

 

Belangrijke verandering in de nieuwe wet is het terugbrengen van de termijnen van overbrenging en openbaarheid van 100 naar 30 jaar.

 

 

Deze wijziging beantwoordt enerzijds aan de nood waardevolle historische archieven te vrijwaren van vernietiging en anderzijds aan de wens van onderzoekers historische bronnen sneller toegankelijk te maken.


 

De wetswijzigingen laten de Koning ook toe een kader vast te leggen voor de uitvoering van de taken van het Rijksarchief op het gebied van minimale verplichte kwaliteitseisen bij de overbrenging van archieven, raadpleging van de documenten en toezicht op de archieven.

 

 

 

 

 

Bron, VAN GRASDORFF Stanny, De nieuwe federale archiefwet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009. De wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 is opgenomen in de Wet houdende diverse bepalingen, titel 9, hoofdstuk 3, afdeling 2, art. 126 tot 132.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Terug naar startpagina